PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost SKALA-Medica je česká společnost zabývající se vývojem, výrobou a servisem lékařských přístrojů a zdravotnických prostředků. Naše obchodní činnost je zaměřena jak na oblast podpory domácího trhu, tak zejména na trh zahraniční, kde jsme vybudovali silné obchodní vazby zejména v oblastech Německa, Slovenska a Turecka.

 

Naše činnost
V oblasti lékařských přístrojů a zdravotnických prostředků se angažujeme již od roku 1984, kdy se Ing. Miroslav Skála podílel na státním úkolu, vývoji umělé ledviny. Výsledkem vývoje se tak stala nová koncepce umělé ledviny nazvaná CHIRASKAL, která na rozdíl od stávající techniky, řešila mimo odstranění krevní kontaminace pacienta přístrojem i řešení problematiky nedokonalé, horké a chemické sterilizace (Na řešení byl udělen patent). CHIRASKAL byl za nové koncepční řešení a potenciální přínos pro zdravotnictví oceněn na mezinárodní výstavě zlatou medailí.

Na základě získaných zkušeností pana Ing. Miroslava Skály z oblasti vývoje, výroby a obchodem s lékařskými přístroji byla v roce 2002 založena společnost SKALA-Medica. Jsme silná rodinná firma zabývající se vývojem, výrobou a servisem lékařských přístrojů a zdravotnických prostředků. Veškeré naše produkty splňují nejpřísnější kritéria z hlediska testování a certifikace zdravotnických prostředků dle platných direktiv EU. Výsledek naší práce vždy směřujeme na dokonalost, pečlivost a preciznost v každém sebemenším detailu. Tyto hodnoty jsou aplikovány u každého našeho výrobku, který opouští brány našich pracovišť pod jménem naší společnosti na trh. V oblasti HIPEC a HITHOC se tak na vývoji našich zařízení podílejí např. i světové špičky v oblasti léčby rakovinových onemocnění, jako je prof. Paul H. Sugarbaker MD, FACS, FRCS, zakladatel metody HIPEC, podobně, jako naši přední odborníci na HIPEC a HITOC nebo odborníci z Německa, Slovenska, Turecka, Itálie, Francie , Austrálie apod. Z našich nemocnic spolupracujeme zejména s : FN Na Bulovce, VFN Praha, TN Praha a FN Olomouc. Na Slovensku se jedná o NOÚ Bratislava, FN Žilina, NsP Poprad.

Jako první na světě jsme u našich dialyzačních a lavážních přístrojů odstranili riziko kontaminace pacientů přístrojem. Naše nově vyvinuté přístroje tak zabezpečují spolehlivý provoz i s ohledem na zamezení přímého přenosu nebezpečných a agresivních krevních infekcí, jakými jsou nejen hepatitida A, B, C, nonB, nonC, apod., ale i HIV/AIDS a případně jiné dosud neobjevené infekce přenánášené krevní cestou. Jakýkoliv nový objev v oblastech vývoje a výroby lékařských přístrojů se tak pro nás stává stále neutichající výzvou…
„NON DICI SED ESSE“